Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

D. 1.1.10.2

dr Sebastian Sadowski

dr Sebastian Sadowski - radca prawny

W 2001 roku ukończył Niepubliczne Policealne Studium Prawa i Administracji przy Zrzeszeniu Prawników Polskich w Warszawie. W 2005 roku uzyskał tytuł magistra nauk prawnych Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Następnie w 2006 roku ukończył studia podyplomowe w tej uczelni z prawa europejskiego. W latach 2009 - 2013 był doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Karnego, w którym to w 2016 roku obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor Sebastian Sadowski posiada bogate doświadczenie merytoryczne i praktyczne. Od 1999 roku piastował różne stanowiska w warszawskich sądach rejonowych oraz Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, gdzie zapoznał się z wewnętrznymi procedurami ich funkcjonowania. W latach 2004 - 2015 był zatrudniony w renomowanej warszawskiej Kancelarii Radcy Prawnego Juliusza Macieja Janasa, pod którego patronatem ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2004 - 2010 obsługiwał pro bono Fundację Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie. W latach 2011 - 2012 prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Od 2015 roku prowadzi własną praktykę w formie indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego.

team-member

mgr Dariusz Chudek – adwokat

Adwokat Dariusz Chudek jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Po jej zakończeniu złożył egzamin adwokacki uzyskując tym samym tytuł zawodowy adwokata.

Mecenas Dariusz Chudek doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów prawniczych, a następnie podczas aplikacji adwokackiej. W tym okresie praktykował w sądach powszechnych, prokuraturach oraz renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Pan Mecenas posiada bogate doświadczenie merytoryczne oraz praktyczne min. w obsłudze międzynarodowych spółek kapitałowych z branży inwestycyjnej, budowlanej, szkoleniowej oraz IT.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek handlowych. W zakresie przedmiotowej pomocy prawnej oferuje optymalizację prawno-biznesową kontraktów, zastępstwo w postępowaniach rejestrowych, pomoc w przekształceniach podmiotów gospodarczych etc. Pan Mecenas Dariusz Chudek świadczy pomoc i zastępstwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii w sprawach: cywilnych i administracyjnych. Z powodzeniem podejmuje się również obron oskarżonych w sprawach karnych. Włada biegle językiem angielskim.