Prawo medyczne

Błąd w sztuce medycznej jest obiektywnym elementem winy lekarza lub personelu szpitalnego, udzielających świadczeń medycznych na rzecz pacjenta. Zazwyczaj błąd ten wynika z działania bądź z zaniechania, sprzecznych z aktualnie dostępną medyczną wiedzą specjalistyczną.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu cywilnych procesów odszkodowawczych z tytułu błędów w sztuce medycznej. Prowadzimy procesy przeciwko publicznym i niepublicznym placówkom służby zdrowia. W każdej sytuacji, kiedy zabieg medyczny wykonywany jest niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, staje się czynem niedozwolonym skutkującym odpowiedzialnością lekarza lub personelu medycznego placówki zdrowia, w której ów był przeprowadzony.

Kancelaria oferuje poszkodowanym pacjentom pełną obsługę prawną związaną z dochodzeniem w Ich imieniu od placówek służby zdrowia: odszkodowań, zadośćuczynień i rent wyrównawczych, będących następstwem błędów w sztuce medycznej.