Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla pracodawców i pracowników w sporach wynikających ze stosunku pracy. Spory te najczęściej dotyczą roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę bądź niezgodnego z kodeksem pracy rozwiązania umów o pracę.

Prawo pracy jest obszerną i skomplikowaną dziedziną prawa, która z biegiem czasu podlega licznym zmianom na skutek wprowadzania kolejnych nowelizacji. Kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących sprawach: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o zapłatę odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za pracę, o zapłatę odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o zapłatę odszkodowań z tytułu mobbingu lub molestowania.