Audiatur et altera pars

ad Sen.Med. 199-200, Dz. 25.17

Działalność naukowa

Mecenas Sebastian Sadowski pasjonuje się kryminalistyką, w szczególności jej wpływem na prawo karne materialne i procesowe. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są ekspertyzy kryminalistycznie historycznej broni palnej oraz procedury ujawniania i zabezpieczania śladów powodowanych przez tego rodzaju broń palną, albowiem od rzetelności tych czynności procesowych często zależy powodzenie bądź fiasko postępowania karnego.

W 2016 roku dr Sebastian Sadowski obronił pracę doktorską pt. "Prawo do broni charakterystyka prawnokarna" w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrze Postępowania Karnego, będącej jednostką naukową Instytutu Prawa Karnego Materialnego.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej min. była analiza krajowego stanu prawnego w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do posiadania broni palnej i amunicji, począwszy od pierwszej połowy XIX wieku, aż do chwili obecnej. Ponadto jednym z wielu celów rozprawy była wszechstronna analiza kryminalistyczna związana z procedurami identyfikacji broni palnej, identyfikacji jej istotnych części, ujawnienia i zabezpieczenia śladów pozostawianych przez broń palną, a w szczególności przez historyczną broń palną rozdzielnego ładowania wytworzoną przed 1885 rokiem i jej współczesne repliki. Dysertacja także zawiera wyniki przeprowadzonych przez dr Sadowskiego badań balistycznych, które wykazały istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, jakie niesie za sobą nielegalne lub nieostrożne użycie broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem lub jej współcześnie produkowane repliki. Badaniom naukowym zostały także poddane procedury identyfikacji broni palnej, w tym procedury zmierzające do ustalenia, czy zakwestionowany przedmiot może zostać uznany za broń palną w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. 2012 r. Nr 579).

Działalność naukowa dr Sebastiana Sadowskiego pozwala mu na profesjonalną pomoc prawną osobom, które popadły w konflikt z prawem na skutek posiadania broni palnej i amunicji lub w skutek nieostrożnego obchodzenia się z nimi. Kancelaria pomaga także w prowadzeniu badań związanych z identyfikacją broni palnej poprzez jej właściwą klasyfikację i zaszeregowanie, co następnie pozwala na podjęcie właściwych środków prawnych, zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia interesów Naszych Klientów.

Obsługujemy również koła łowieckie, strzelnice i stowarzyszenia rekonstrukcji historycznych, pomagając tym podmiotom w stworzeniu zgodnych z prawem regulaminów i dokumentów związanych z używaniem broni palnej.