Spółdzielnie i wspólnoty

Oferujemy pomoc i obsługę prawną dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz właścicieli odrębnych własności lokali, członków spółdzielni mieszkaniowych, lokatorów etc. Zajmujemy się także szeroko rozumianym prawem lokalowym, w tym obrotem tego typu nieruchomościami oraz windykacją należności z tytułu zaległych opłat na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pomagamy także w postępowaniach działowych związanych z podziałem spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także procedurach związanych z wycofaniem bądź uzupełnieniem, a także dziedziczeniem wkładów budowlanych. Prowadzimy także postępowania w przedmiocie opróżnienia lokali mieszkalnych lub użytkowych.