Szkody komunikacyjne

Oferujemy pomoc prawną w uzyskiwaniu pełnych odszkodowań za szkody komunikacyjne od Ubezpieczycieli, sprawców wypadków i kolizji drogowych. Zastępujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez Towarzystwa lub Zakłady Ubezpieczeń, oraz w sporach sądowych. Skutecznie dochodzimy odszkodowań wynikających z różnicy w stawkach za rbh, cenach części zamiennych, czynszu najmu pojazdów zastępczych etc. Pomagamy w uzyskaniu ekspertyz związanych z rekonstrukcjami wypadków drogowych, ekspertyz ustalających rzeczywiste koszty naprawy uszkodzonych pojazdów mechanicznych oraz ekspertyz ustalających ich realną wartość rynkową. Od 2004 roku współpracujemy z wieloma oddziałami Polskiego Związku Motorowego na terenie całego kraju oraz Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Podmioty te min. zajmują się  problematyką branży motoryzacyjnej. W związku z wieloletnią współpracą Mecenasa Sebastiana Sadowskiego z Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2018 roku został On odznaczony „Złotą Honorową Odznaką Cechu”.