Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy regulacji rodzinnych stosunków osobistych i majątkowych. W tym zakresie zapewniamy zastępstwo procesowe Klientów przed sądami, mediatorami oraz organami pomocy społecznej.

Rozwody

Sprawy rozwodowe niosą za sobą długotrwałe następstwa emocjonalne i majątkowe. W związku z tym staramy się prezentować indywidualne podejście do każdego Klienta, oferując mu kompleksową obsługę prawną w dążeniu do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, orzeczenia o winie, władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnimi dziećmi.

Alimenty

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych. Ponadto oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Kontakty z dziećmi

W ramach obsługi prawnej, świadczonej w sprawach związanych z małoletnimi dziećmi, zapewniamy prowadzenie postępowań: o zmianę, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem. Pomagamy także w sprawach związanych z uregulowaniem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, w tym w sprawach związanych z ustaleniem miejsca stałego pobytu dziecka przy jednym z rodziców.

Podziały majątku dorobkowego

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie pomiędzy byłymi małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej. Takie same skutki wywiera zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej - intercyza. Oferujemy pomoc prawną w zakresie podziału składników objętych wspólnością majątkową małżeńską, po ustaniu tej wspólności. W przypadku sporu zastępujemy Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest podział majątku dorobkowego małżonków.