Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat

(D. 22.3.2)

Usługi detektywistyczne

Naczelną zasadą we wszystkich rodzajach postępowań, jest zasada udowodnienia faktów, z których dana osoba wywodzi skutki prawne. Stąd wniosek, że aby zwiększyć szanse powodzenia w procesie, należy dostarczyć organowi orzekającemu prawdziwy i rzetelnie przygotowany materiał dowodowy, który niejednokrotnie przesądzi o wygraniu sprawy. Mając zatem na uwadze Nasze długoletnie praktyczne doświadczenie zawodowe, potrafimy w sposób należyty ocenić jakość i przydatność określonego dowodu. W niektórych rodzajach spraw wręcz niezbędne jest skorzystanie z usług prywatnego detektywa. W związku z tym połączyliśmy profesję radcy prawnego i licencjonowanego detektywa, albowiem niejednokrotnie zawody te uzupełniają się wzajemnie. Ich połączenie daje gwarancję pozyskania oraz przedłożenia dowodów o istotnym znaczeniu dla sprawy i w efekcie prowadzi do pozytywnego jej zakończenia.

Przyświeca Nam cel zapewnienia Naszym Klientom wszechstronnej obsługi prawnej jaką zapewniają Nasi praktycy procesualiści z usługami detektywistycznymi. Nadzorując działania detektywistyczne uzyskujemy pewność źródła pochodzenia dowodu, legalności jego pozyskania oraz weryfikujemy jego przydatność w danej sprawie. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Nas i Naszych Klientów, albowiem jeszcze na etapie postępowania przedsądowego uzyskujemy możliwość przygotowania materiału dowodowego dla potrzeb przyszłego procesu sądowego.

Posiadamy obszerne możliwości działań w zakresie szeroko pojmowanych usług detektywistycznych. Nasza oferta min. zawiera przeprowadzenie wywiadów gospodarczych zgodnie z procedurą due diligence, poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużników, analizowanie niejawnych związków i interesów gospodarczych wyczerpujących znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji. Ponadto w ramach czynności wywiadowczych oferujemy raporty sporządzane dla potrzeb Klientów w sprawach rozwodowych oraz innych sprawach rodzinnych, w których nadrzędną zasadą jest dobro małoletnich dzieci stron.

Każdorazowo w sposób indywidualny dostosowujemy ofertę do potrzeb Klienta, jednocześnie bacząc na to, aby wykonana przez Nas praca była przydatnym instrumentem procesowym dla sądu rozstrzygającego sprawę.

Spełniamy wszystkie wymogi zakreślone dla prowadzenia działalności detektywistycznej zawarte w ustawie z dnia 24 lutego 2017 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 556 tj.).