Prawo gospodarcze

Wychodzimy z założenia, że wysokiej jakości obsługa prawna przedsiębiorców wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia odnośnie do szeroko pojętego prawa gospodarczego, ale również wyobraźni i z góry przemyślanej strategii. Wobec tego staramy się podchodzić indywidualnie do Naszych Klientów, jednocześnie gwarantując Im prawidłową ochronę Ich interesów.

Windykacja

W ramach oferowanej usługi zastępujemy przedsiębiorców w negocjacjach związanych z egzekwowaniem długów. Prowadzimy także wszechstronne działania windykacyjne, zastępujemy Naszych Klientów w procesach sądowych o zapłatę należnych Im wierzytelności, a następnie przed organami egzekucyjnymi.

Umowy

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych w zakresie sporządzania, negocjowania oraz rozwiązywania kontraktów. Dochodzimy w imieniu i na rzecz tych podmiotów roszczeń odszkodowawczych związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów, o zapłatę kar umownych, rękojmi, gwarancji etc.

Spółki

Zapewniamy pomoc prawną począwszy od doradztwa przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, poprzez sporządzanie stosownych umów spółek i ich rejestrację. Również oferujemy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w postaci sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników, uchwał itp. Zastępujemy także Klientów w procesach sądowych wynikłych z zaistniałych sporów z zakresu spółek prawa handlowego, spółek cywilnych itp.