Broń i amunicja

Problematyka związana z prawem do posiadania broni palnej i amunicji w Polsce tylko pozornie wydaje się nieskomplikowana. Bliższa analiza zagadnień związanych z legalnym lub nielegalnym posiadaniem broni palnej i amunicji pozwala dostrzec różnorakie problemy natury prawnej i dowodowej. Powyższe zagadnienia są bliskie dr Sebastianowi Sadowskiemu, który od wielu lat zajmuje się naukową analizą prawną norm regulujących posiadanie i używanie broni palnej w Polsce, i Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w postepowaniach administracyjnych związanych z procedurami uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej i amunicji, świadectw broni, rejestracji broni pneumatycznej oraz broni palnej pozbawionej cech użytkowych. W Naszej ofercie mieści się także zastępstwo Klientów w postępowaniach administracyjnych wszczynanych w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej i amunicji. Stąd Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób uprawnionych do posiadania broni palnej tj. funkcjonariuszy Policji, agentów ochrony, myśliwych, sportowców, instruktorów strzelectwa, stowarzyszeń rekonstrukcji historycznych oraz strzelnic.

Podejmujemy się obron w postępowaniach wykroczeniowych i procesach karnych związanych z posiadaniem broni palnej i amunicji przez osoby uprawnione do ich posiadania na podstawie pozwolenia Policji, a także prowadzimy obrony osób oskarżonych o nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji.